Zanimljivosti

Šok! Ako niste obilježili imovinu uzeće vam je entitet RS!

Republika Srpska će oduzeti imovinu svim građanima koji u propisanom roku ne obilježe međne granice zemlje koja je u njihovom vlasništvu. Posljednji primjer je poziv Republičke uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove upućen svim vlasnicima nepokretnosti na teritoriji opštine Ljubinje, kao i imaoce prava koji zbog bilo kog razloga do sada nisu bili upisani u zemljišnim evidencijama koje se vode kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, da sporazumno i o svom trošku obilježe sve neophodne granične tačke parcela u svom vlasništvu, piše Buka.com. Ukoliko su vam poznati vlasnici susjedne nepokretnosti ili njihovi nasljednici, ali su zbog bilo kog razloga odsutni savjet je nađete adekvatan način da i njih upoznate sa obavezom prisustva prilikom zajedničkog obilježavanja granica vlasništva odnosno da ih obavijestite o vašoj namjeri da izvršite obilježavanje zajedničke granice.

Takođe vas upozoravamo da ste dužni da omogućite nesmetan pristup nepokretnostima od strane lica koja budu angažovali Naručilac ili Izvršilac geodetskih radova u periodu katastarskog premjera.“ Oni su građanima dali rok od 45 dana da se obavi obilježavanje parcela U pozivu se dalje navodi: „Savjetuje se da se stabilizacija i obilježavanje granica vlasništva vrši istovremeno, odnosno zajednički sa susjedima kako bi se izbjegli eventualni sporovi. I onda, na samom kraju poziva koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici RUGIP-a i postavljen na oglasne table mjesnih zajednica se navodi da će imovina onih koji ne ispoštuju zahtjeve na vrijeme biti uknjižene na Republiku Srpsku: „Nepostupanje po ovom oglasu može proizvesti dugotrajne postupke dokazivanja vlasništva kao i dodatne troškove ovih postupaka koje će snositi vlasnici nepokretnosti. Ukoliko vlasnici ne obilježe svoje nepokretnosti na propisan način iste će u postupku osnivanja morati biti upisane na Republiku Srpsku.“

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close