Vijesti

Tuzla okupirana: Više od stotinu migranata provelo noć na peronu Željezničke stanice

Na peronu Željezničke stanice u Tuzli i jutros je osvanulo više od stotinu migranata, mahom iz Afganistana, Pakistana, Iraka… Od kiše koja je padala tokom noći većinom su se sklonili pod nadstrešnicu željezničkog perona, gdje su, umotani u deke, spužve i kartone, i prespavali. Većina onih koje smo jutros zatekli u Tuzli, od kojih su neki bolesni i teško iscrpljeni, namjerava krenuti prema Bihaću, dok jedan broj njih, iako su u Tuzlu stigli iz Srbije, želi da se ponovo vrati u Srbiju. Inače, tuzlanski volonteri danonoćno pomažu migrantima donoseći odjeću, obuću i hranu.

Površina Općine Tuzla 101 ha ili 303 km2 Nadmorska visina 231m/nm Tuzla je sa sjeverozapada okružena planinskim vijencem Majevice (Medvednik 843 m2), s jugozapada planinama Ozrenom, Konjuhom i Javornikom. Područje Tuzle svrstava se u peripanonsku oblast, tj. kontaktnu zonu Dinarida Panonske nizine. Kotlinasto područje nalazi se na južnoj strani grebena Majevice i odvojenog grebena prema Obodnici. Sastoji se pretežno od dugih poprečnih potočnih dolina i kosa koje završavaju u dolini rijeke Jale. Teren je blago nagnut prema jugu. Hotel Mellain, sa 100 metara visine, najviša je zgrada u Tuzlanskom kantonu.
Susjedne Općine Tuzli su sa sjeverne i sjeveroistočne strane Srebrenik i Lopare, s jugoistočne Kalesija, s južne Živinice i sa zapadne Lukavac.

Osnovnu mrežu vodotoka čini rijeka Jala sa svojim pritokama, od kojih su najveće Solina i Joševica, te Požarnička rijeka, Grabov i Mramorski potok. Jala izvire na području Majevice, na lokalitetu ravni liještak, na nadmorskoj visini od 700 m. Ukupna dužina glavnog toka od izvorišta do ušća u Spreču iznosi 37 km. Šire tuzlansko područje većim dijelom je izgradeno od geološki mladih sedimenata (neogen), značajnih s ekonomskog stanovišta (ugljen, kuhinjska sol, kvarcni pijesak i dr). Nastanak tuzlanskog bazena vezan je za više faza koje su se smjenjivale nakon mezozoika, a koje su za posljedicu imale stvaranje različitih uvjeta taloženja. U zajedničkom djelovanju s polioklimatskim karakteristikama nastale su raznolike i specifične sedimentne tvorevine.

Tuzla ima odlike umjereno kontinentalne klime. Određene posebnosti izazvane su lokalnim reljefom, općim položajem u odnosu na dominantne regije u okolini (središnji bosanski planinski masiv s jedne, i Panonska nizina s druge strane), zračnim strujanjima tropskih i polarnih zračnih masa i ciklonskim aktivnostima. Glavne karakteristike klime odnose se na jasnu izraženost sva četiri godišnja doba, relativnu vlažnost i oblačnost, na maksimum padalina u toplijem dijelu godine, i minimum krajem zime. Srednja godišnja temperatura u posljednjih pola stoljeća je 10,1 C°. Najhladniji mjesec je siječanj s prosječnom temperaturom od 0,6 C°, a najtopliji srpanj sa 19,4. U ovom nizu najviša temperatura je izmjerena u kolovozu 1971. i iznosila je +38,4 C°, a najniža od –25,8 u siječnju 1963.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close