Vijesti

Njemačka ne priznaje bh diplome

Diplome stečene u Bosni i Hercegovini sve više se provjeravaju u inozemstvu. Validnost diploma u EU od sada će se procjenjivati na osnovu toga stoje li iza njih akreditirani studijski programi. Proces akreditacije ne ide predviđenim tokom, a jedan od razloga je i visoka cijena. Iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH nedavno su dobili pozive ljudi koji su ih obavijestili da im u Njemačkoj ne priznaju diplome, što govori da nam EU više neće gledati kroz prste. Pogledajte video.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close